Допуна дописа Препорука директорима школа

Насловна

Министар просвете је упутио директорима школа допуну дописа
од 28. 03. 2017 године,
који се односи на побољшање материјалног положаја запослених
од првог до четвртог степена стручности
у школама које имају сопствена средства.
Школе које немају сопствена средства
треба да се обрате министарству просвете како би се проблем решио.