Заказан састнак у Министраству просвете

Насловна

На основу предуде Основног суда у Зрењанину број 19 П 1. 587/16 од 11. 05. 2017. године

утврђено је да је умањење накнаде зараде за коришћење годишњег одмора 2739,19 динара у нето износу

и да се тужена основна школа“ Серво Михаљ“ обавезује да исплати тужиљи наведени износ.