Мишљење ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Насловна

Мишљење ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
на НАЦРТ
ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
Недовољно јасно је одређено на кога се Закон односи,
односно ко је изузет од примене Закона
и шта је предмет уређивања