Одговор на иницијативу

Насловна

Oбавештење МПНТР,

као одговор на иницијативу репрезентативних синдиката образовања

за сврставање запослених у образовању, као носиоца делатности, у девету платну групу.