Одбору за образовање

Насловна

Председници репрезентативних синдиката

траже пријем

због односа државе према запосленима у образовном систему