Продужен рок важења ПКУ до 05. 03. 2019. године

Насловна

Поштоване колеге,

Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоај потписан

Споразум о продужењу рока важења

Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

до 05. марта 2019. Године,

Споразум су потписали председници четири репрезентативна синдиката

са министром просвете, науке и технолошког развоја.