Захтев за хитне преговоре Председнику Владе Републике Србије

Насловна

Због вишегодишњег континуираног смањења плата у образовању

у односу на плате у осталим буџетским делатностима,

запосленима уобразовању, са трећим и четвртим степеном стручности,

плата је пала испод загарантоване минималне зараде,

тако да су у ситуацији да им њихова стручна спрема уопште није плаћена,

већ примају плате које су исте као и плате запослених који имају минималну зараду

у установама образовања и васпитања.