Први састанак са синдикатима поводом Предлога нацрта Закона о основама система образовања и васпитања

Насловна

Овај састанак представља само почетак преговора око новог
Предлога нацрта Закона о основама система образовања и васпитања.